Punjabi Girls Names and Meanings

Home / Punjabi Girls Names and Meanings
Name Origin Meaning M/F Celebrity Baby? Celebrity? Shortlist
Kuljeet Punjabi Princess ?? Girl Shortlist
Kuljit Punjabi Princess ?? Girl Shortlist
Sherikah Punjabi - Girl Shortlist
Sherique Punjabi - Girl Shortlist
Sharyca Punjabi - Girl Shortlist
Sherekah Punjabi - Girl Shortlist
Sherica Punjabi - Girl Shortlist
Shericah Punjabi - Girl Shortlist
Shericka Punjabi - Girl Shortlist
Amrita Punjabi Immortality Girl Shortlist