NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
NayrnOld French, ScottishMNNTop 1%Shortlist
LammondOld French, ScandinavianMNNShortlist
RusteeEnglish, Old English, Old FrenchM, FNNShortlist
BretanBohemian, Old FrenchM, FNNShortlist
LesleaOld French, Bohemian, Gaelic, Old English, ScottishM, FNNShortlist
AyerOld FrenchMNNShortlist
HervyOld French, TeutonicMNNShortlist
LeggettOld FrenchMNNShortlist
ManvyleOld FrenchMNNShortlist
ShanleyCeltic, Gaelic, Old FrenchM, FNNShortlist
GlenrowanGaelic, Old FrenchMNNShortlist
GaelorOld English, Old FrenchMNNShortlist
RoeanOld French, Old NorseMNNShortlist
JustenLatin, Old FrenchMNNShortlist
LyleFrench, Old FrenchM, FYNShortlist
HolivarLatin, Old French, ScandinavianMNNShortlist
FarolCeltic, Old FrenchMNNShortlist
BrittonEnglish, Bohemian, Old FrenchM, FNNShortlist
LezleaOld French, Bohemian, Gaelic, Old English, ScottishM, FNNShortlist
GlynrowonGaelic, Old FrenchMNNShortlist
QuennellFrench, Old FrenchM, FNNShortlist
MortymerCeltic, Irish, Old FrenchMNNShortlist
KincaidOld French, ScottishMNNShortlist
ArdayBohemian, Old FrenchM, FNNShortlist
PembrokOld French, Bohemian, WelshMNNShortlist
CullenCeltic, Old FrenchMNNShortlist
PeelOld FrenchMNNShortlist
MerivaleOld English, Old FrenchMNNShortlist
MaciOld FrenchM, FNNShortlist
BeavonOld French, Bohemian, English, WelshMNNShortlist
GrosvenorOld FrenchMNNShortlist
BailleaMiddle English, Old FrenchMNNShortlist
MervanOld FrenchMNNShortlist
LatimerEnglish, Old FrenchMNNShortlist
RichmandOld English, Old French, Old GermanMNNShortlist
ChauncieOld FrenchMNNShortlist
CordelLatin, Old FrenchM, FNNShortlist
OllyvirLatin, Old French, ScandinavianMNNShortlist
LamonteScandinavian, Scottish, Old FrenchMNNShortlist
BlundenOld FrenchMNNShortlist
CoaleMiddle English, Old FrenchMNNShortlist
KorbinOld French, EnglishMNNShortlist
ClarkesonOld FrenchMNNShortlist
OlyvarLatin, Old French, ScandinavianMNNShortlist
KavellOld English, Old FrenchMNNShortlist
FraineOld French, EnglishMNNShortlist
ChanonCeltic, English, Gaelic, Latin, Old FrenchM, FNNShortlist
ScoieOld FrenchMNNShortlist
HamelinOld FrenchMNNShortlist
RychmondoOld English, Old French, Old GermanMNNShortlist
MayhewFrench, Old FrenchMNNShortlist
LancylotteLatin, Old FrenchMNNShortlist
FreineEnglish, Old FrenchMNNShortlist
MorelOld French, CelticM, FNNShortlist
HamlenGerman, Old FrenchMNNShortlist
BurnelleOld FrenchMNNShortlist
ScovileOld FrenchMNNShortlist
MorgynOld French, Bohemian, Old WelshM, FNNShortlist
KyncaydOld French, ScottishMNNShortlist
AymerickOld FrenchMNNShortlist
MaslynOld FrenchMNNShortlist
RychmanOld English, Old French, Old GermanMNNShortlist
LorymerLatin, Old FrenchMNNShortlist
AymerykOld FrenchMNNShortlist
OlliLatin, Old French, ScandinavianMNNShortlist
QuennallOld FrenchMNNShortlist
LerynOld FrenchMNNShortlist
RuskynOld FrenchMNNShortlist
PercivaleOld FrenchMNNShortlist
CutlorOld FrenchMNNShortlist
MatelandOld FrenchMNNShortlist
NevelleOld FrenchMNNShortlist
GaigFrench, Old FrenchM, FNNShortlist
BeaudeneOld FrenchMNNShortlist
ReyngerOld FrenchMNNShortlist
PierceCeltic, English, Irish, Old FrenchMYNShortlist
NormOld FrenchMNNShortlist
LascelOld FrenchMNNShortlist
BrendynCeltic, Old FrenchMNNShortlist
BoonOld FrenchMNNShortlist