NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
SkilerDanish, DutchM, FNNShortlist
KievDutchFNNShortlist
BryellahDutch, FrenchFNNShortlist
MargiethDutch, GermanFNNShortlist
MerikaDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
MeanaDutch, GermanFNNShortlist
MerikahDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
WilonaDutch, GermanFNNShortlist
LoraseDutch, GreekFNNShortlist
MeynahDutch, GermanFNNShortlist
VilmahDutch, GermanFNNShortlist
LoreeceDutch, GreekFNNShortlist
HannyDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
VylmaDutch, GermanFNNShortlist
LoreeseDutch, GreekFNNShortlist
BentDanish, Dutch, LatinM, FNNShortlist
BerneenCeltic, Dutch, French, GermanFNNShortlist
VaineDutch, German, LatinM, FNNShortlist
InekaDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
BarnetDutch, Teutonic, EnglishM, FNNShortlist
BodilSwedish, Norse, DutchM, FNNShortlist
AleighnDutchFNNShortlist
WylonahDutch, GermanFNNShortlist
AmarliaDutch, English, Finnish, GermanFNNShortlist
Edda Or EdaDutchFNNShortlist
SkylarEnglish, Danish, DutchM, FNNShortlist
BernaldimDutchM, FNNShortlist
BernaldoDutch, ItalianM, FNNShortlist
BranaisDutchFNNShortlist
BrandiaDutchFNNShortlist
BrandinaDutchFNNShortlist
PannaDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
BrandeeceDutchFNNShortlist
BrandeeseDutchFNNShortlist
GrietjeDutchFNNShortlist
BrandisDutchFNNShortlist
PanniDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
BrandisseDutchFNNShortlist
PannieDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
BrandynaDutchFNNShortlist
PannyDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
BrandyssaDutchFNNShortlist
BrandysseDutchFNNShortlist
LauritzDanish, Latin, DutchM, FNNShortlist
TeneeaDutchFNNShortlist
SkylrDanish, DutchM, FNNShortlist
MahaultDutchM, FNNShortlist
VanettahDutchFNNShortlist
VanetteDutchFNNShortlist
KlaesDutchFNNShortlist
TrudellDutch, GermanFNNShortlist
KerstenDutch, ScottishM, FNNShortlist
KlasGreek, Swedish, DutchM, FNNShortlist
TrudellaDutch, GermanFNNShortlist
KerstinDutch, Scottish, Greek, RussianM, FNNShortlist
KlauseDutchFNNShortlist
TrudellahDutch, GermanFNNShortlist
RozmondDutchFNNShortlist
MenaDutch, GermanFYNShortlist
KerstynDutch, ScottishM, FNNShortlist
AnnikeDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
MareekaDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
BreaellDutch, FrenchFNNShortlist
MaricahDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
SanneenaDutch, HebrewFNNShortlist
MarickaDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
HendricaDutchFNNShortlist
BreaelleDutch, FrenchFNNShortlist
BreelDutch, FrenchFNNShortlist
GustDutchFNNShortlist
LorisDutch, English, GreekM, FNNShortlist
ChlorisDutch, GreekFNNShortlist
AnnyaDanish, Dutch, English, German, Hebrew, Italian, LatinFNNShortlist
MariskeDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
MarricaDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
MaryckaDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
BriellahDutch, FrenchFNNShortlist
NonaLatin, Danish, Dutch, English, German, Hebrew, ItalianM, FNNShortlist
MarykaDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist
MarykDutch, Hebrew, SlavicFNNShortlist