NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
NelanyTurkishFNNShortlist
NelanyaTurkishFNNShortlist
NelanyahTurkishFNNShortlist
NeylaTurkishFNNShortlist
NeylahTurkishFNNShortlist
NeylanaTurkishFNNShortlist
AydanCeltic, TurkishM, FNNShortlist
FurkanTurkishFNNShortlist
NeylanahTurkishFNNShortlist
MehmetTurkishFNNShortlist
SadiyeTurkishFNNShortlist
TuranTurkishFNNShortlist
SemihaTurkishFNNShortlist
ElifTurkishFNNShortlist
CarleaGerman, TurkishFNNShortlist
UmaiTurkishFNNShortlist
HaticeTurkishFNNShortlist
YagmurTurkishFNNShortlist
CarleahGerman, TurkishFNNShortlist
CarleeGerman, TurkishFNNShortlist
ZeradalyTurkishFNNShortlist
ZeradalyaTurkishFNNShortlist
ZerrinTurkishFNNShortlist
ZerranTurkishFNNShortlist
KarleeGerman, Spanish, TurkishM, FNNShortlist
ZerrynTurkishFNNShortlist
KarleighGerman, TurkishFNNShortlist
NazekKurdish, TurkishFNNShortlist
KarlyGerman, TurkishFNNShortlist
KarliGerman, TurkishFNNShortlist
CarleighGerman, TurkishFNNShortlist
CarliahGerman, TurkishFNNShortlist
AbiEnglish, Hebrew, TurkishM, FNNShortlist
IsraTurkishM, FNNShortlist
KarliaGerman, TurkishFNNShortlist
CeydaArabic, TurkishFNNShortlist
KarliahGerman, TurkishFNNShortlist
SevgiTurkishFNNShortlist
SevilenTurkishM, FNNShortlist
AkasmaTurkishFNNShortlist
SunaTurkishFNNShortlist
AkasmahTurkishFNNShortlist
GulcanTurkishFNNShortlist
BeyhanTurkishFNNShortlist
ElvanTurkishFNNShortlist
UmayTurkishFNNShortlist
ZeehraArabic, TurkishFNNShortlist
DemetTurkishFNNShortlist
ZekiTurkishM, FNNShortlist
EllmahTurkishFNNShortlist
EllmarTurkishFNNShortlist
EllmaraTurkishFNNShortlist
EllmarahTurkishFNNShortlist
MelisTurkishFNNShortlist
MehlisTurkishFNNShortlist
MahraTurkishFNNShortlist
MehraTurkishFNNShortlist
NealanahTurkishFNNShortlist
NealaneeTurkishFNNShortlist
NealaneyTurkishFNNShortlist
NealaniTurkishFNNShortlist
NealanyahTurkishFNNShortlist
NeilanaTurkishFNNShortlist
NeilanahTurkishFNNShortlist
NeilaneTurkishFNNShortlist
SellimTurkishM, FNNShortlist
NeilaniTurkishFNNShortlist
SelmahTurkishFNNShortlist
NeilaniaTurkishFNNShortlist
SelymTurkishM, FNNShortlist
NeilaniahTurkishFNNShortlist
SellymTurkishM, FNNShortlist
NeilanyTurkishFNNShortlist
NelanahTurkishFNNShortlist
NelaneTurkishFNNShortlist
CarleiGerman, TurkishFNNShortlist
NelaneeTurkishFNNShortlist
NelaneyTurkishFNNShortlist
MakbuleTurkishFNNShortlist
NelanieTurkishFNNShortlist