NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
JysykaJysykaFNNShortlist
JamiseJamiseFNNShortlist
JeryaJeryaMNNShortlist
JunillaJunillaFNNShortlist
JifunzaJifunzaMNNShortlist
JohathonJohathonMNNShortlist
JessebelJessebelFNNShortlist
JavariusJavariusMNNShortlist
JasindeyJasindeyFNNShortlist
JuleenahJuleenahFNNShortlist
JayashreeJayashreeFNNShortlist
JarmarJarmarMNNShortlist
JaiceJaiceMNNShortlist
JonatiJonatiMNNShortlist
JameysynahJameysynahFNNShortlist
JupiterJupiterMNNShortlist
JesaminahJesaminahFNNShortlist
JarrefJarrefMNNShortlist
JasderikaJasderikaMNNShortlist
JaeenaJaeenaFNNShortlist
JyotibalaJyotibalaFNNShortlist
JoharaJoharaFNNShortlist
JayleneJayleneFNNShortlist
JannesaJannesaFNNShortlist
JimboJimboMNNShortlist
JibbenJibbenMNNShortlist
JeniseJeniseMNNShortlist
JaalibJaalibMNNShortlist
JavierJavierM, FYNShortlist
JolyannaJolyannaFNNShortlist
JayaramJayaramFNNShortlist
JezekahJezekahFNNShortlist
JustinahJustinahFNNShortlist
JaileaJaileaMNNShortlist
JorjanJorjanFNNShortlist
Jamie-LeaJamie-LeaFNNShortlist
JovanJovanMNNShortlist
JaneanJaneanFNNShortlist
JanythaJanythaFNNShortlist
JyreanahJyreanahFNNShortlist
JardaJardaMNNShortlist
JaymyeJaymyeFNNShortlist
JenavaJenavaFNNShortlist
JoelenahJoelenahFNNShortlist
JarotJarotMNNShortlist
JenetaJenetaMNNShortlist
JimieJimieMNNShortlist
JilliannahJilliannahFNNShortlist
JonneyJonneyMNNShortlist
JaquanJaquanMNNShortlist
JyvenJyvenMNNShortlist
JavonnahJavonnahFNNShortlist
JyllianJyllianFNNShortlist
JuliaoJuliaoMNNShortlist
JaquiJaquiFNNShortlist
JerickoJerickoMNNShortlist
JeanettonJeanettonFNNShortlist
JalyneJalyneFNNShortlist
JiviteshJiviteshMNNShortlist
JenkinJenkinM, FNNShortlist
JaimyahJaimyahFNNShortlist
JacindahJacindahFNNShortlist
JesseaJesseaFNNShortlist
JuaneiceJuaneiceFNNShortlist
JaigarJaigarMNNShortlist
JubileighJubileighFNNShortlist
JessmynJessmynFNNShortlist
JanitaJanitaM, FNNShortlist
JanycJanycM, FNNShortlist
JonatJonatMNNShortlist
Jean-PierreJean-PierreMYNShortlist
JeradJeradMNNShortlist
JasinteJasinteFNNShortlist
JodinJodinMNNShortlist
JaleneJaleneFNNShortlist
JannaJannaM, FNNShortlist
JanaiaJanaiaFNNShortlist
JamahlJamahlMNNShortlist
JoleanahJoleanahFNNShortlist
JolanJolanMNNShortlist