NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
VondaVondaFNNShortlist
VidorVidorMNNShortlist
VaughnVaughnMNNShortlist
ViradecthisViradecthisMNNShortlist
VarshasbVarshasbMNNShortlist
VerleahVerleahMNNShortlist
VerdaVerdaMNNShortlist
VinitaVinitaFNNShortlist
VefeliVefeliFNNShortlist
VandarVandarMNNShortlist
VassaVassaMNNShortlist
VerinaVerinaM, FNNShortlist
VernishaVernishaFNNShortlist
VaineVaineM, FNNShortlist
VijayakumarVijayakumarFNNShortlist
VatsalVatsalMNNShortlist
VarounaVarounaM, FNNShortlist
VanyushaVanyushaMNNShortlist
VerbynVerbynFNNShortlist
VogalVogalMNNShortlist
VedetteVedetteMNNShortlist
ViridaViridaFNNShortlist
VesperiaVesperiaMNNShortlist
VaniteVaniteFNNShortlist
VernusVernusMNNShortlist
VarickVarickM, FNNShortlist
ViatorViatorM, FNNShortlist
VikasVikasMNNShortlist
VortigerneVortigerneMNNShortlist
VeliVeliMNNShortlist
VaranaVaranaFNNShortlist
ValeneValeneMNNShortlist
VinodVinodMYNShortlist
VienettaVienettaFNNShortlist
VolguardVolguardMNNShortlist
VyjiliahVyjiliahFNNShortlist
VannaVannaM, FNNShortlist
VosgiVosgiMNNShortlist
VirendraVirendraM, FNNShortlist
VevinaVevinaMNNShortlist
VirgilioVirgilioM, FNNShortlist
ValeneyValeneyFNNShortlist
VladyaVladyaFNNShortlist
VynitahVynitahFNNShortlist
ValmahValmahFNNShortlist
VittoriaVittoriaFNNShortlist
VallanahVallanahFNNShortlist
VitalianeVitalianeFNNShortlist
VrajamohanVrajamohanMNNShortlist
VanaiahVanaiahFNNShortlist
ValarieValarieM, FNNShortlist
VaschelVaschelMNNShortlist
ValeeValeeFNNShortlist
ValeraValeraMNNShortlist
ViktorynViktorynMNNShortlist
ValenteaneValenteaneFNNShortlist
VeronaVeronaM, FNNShortlist
VanissaVanissaFNNShortlist
VeronikVeronikFNNShortlist
VivyanVivyanFNNShortlist
VolittVolittFNNShortlist
ValleaValleaFNNShortlist
ValeriValeriFNNShortlist
VirnaVirnaFYNShortlist
VasilieVasilieMNNShortlist
VanyssaVanyssaFNNShortlist
VanorieVanorieFNNShortlist
VygnettVygnettFNNShortlist
VictoriaVictoriaM, FYNShortlist
VasileiosVasileiosMNNShortlist
VenedictVenedictM, FNNShortlist
VanckaVanckaFNNShortlist
ValoryValoryFNNShortlist
VavaraVavaraMNNShortlist
VaetildVaetildMNNShortlist
VerochkaVerochkaMNNShortlist
VaneahVaneahFNNShortlist
ValoneValoneFNNShortlist
VanyahVanyahFNNShortlist
VargovicVargovicMNNShortlist