NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
RasheydRasheydMNNShortlist
RashRashMNNShortlist
RaziqRaziqMNNShortlist
MahirMahirMNNShortlist
MasoodMasoodMNNShortlist
MasoudMasoudMNNShortlist
NooriNooriMNNShortlist
ShahShahMNNShortlist
ZakaZakaMNNShortlist
AliyahAliyahMNNShortlist
ZahiraZahiraMNNShortlist
KhanKhanMNNShortlist
JaffarJaffarMNNShortlist
JalaalJalaalMNNShortlist
KamaalKamaalMNNShortlist
AdamekAdamekMNNShortlist
FarmanFarmanMNNShortlist
FirmanFirmanMNNShortlist
ChandChandMNNShortlist
HalaHalaMNNShortlist
HarisHarisMNNShortlist
ImamImamMNNShortlist
IsahIsahMNNShortlist
IssahIssahMNNShortlist
AdamsAdamsMNNShortlist
AddamAddamMNNShortlist
HadiyahHadiyahMNNShortlist
HaleemaHaleemaMNNShortlist
HalimahHalimahMNNShortlist
AminahAminahMNNShortlist
AmirahAmirahMNNShortlist
AnisahAnisahMNNShortlist
BatulBatulMNNShortlist
FaizahFaizahMNNShortlist
FatimahFatimahFNNShortlist
GhadahGhadahMNNShortlist
HanifahHanifahMNNShortlist
HayatHayatMNNShortlist
JamilahJamilahMNNShortlist
KhadijahKhadijahM, FNNShortlist
ReemReemMNNShortlist
SadiahSadiahMNNShortlist
SihamSihamMNNShortlist
UmaymahUmaymahFNNShortlist
WahibahWahibahMNNShortlist
WahidahWahidahMNNShortlist
ZahirahZahirahMNNShortlist
ZainabZainabFNNShortlist
ZaynabZaynabFNNShortlist
JehanJehanMNNShortlist
KeiliKeiliM, FNNShortlist
DeandreDeandreM, FNNShortlist
MakinMakinMNNShortlist
LuqmanLuqmanMNNShortlist
KhaliqKhaliqMNNShortlist
JameelJameelMNNShortlist
JamaalJamaalMNNShortlist
ImranImranMNNShortlist
ImrinImrinMNNShortlist
ImadImadMNNShortlist
IlyasIlyasMNNShortlist
HusainHusainMNNShortlist
HaashimHaashimMNNShortlist
HarunHarunMNNShortlist
HarithHarithMNNShortlist
HaneefHaneefMNNShortlist
HameedHameedMNNShortlist
HakeemHakeemMNNShortlist
FatinFatinMNNShortlist
FakhirFakhirMNNShortlist
FahadFahadMNNShortlist
BasamBasamMNNShortlist
BasimBasimMNNShortlist
BahirBahirMNNShortlist
BahaBahaMNNShortlist
AdnanAdnanMNNShortlist
AdhamAdhamMNNShortlist
Abdul KareemAbdul KareemMNNShortlist
Abdul KarimAbdul KarimMNNShortlist
Abdul AzizAbdul AzizMNNShortlist
Go to Top